Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

Harmonogram konkursów

Harmonogram planowanych  naborów wniosków na PROJEKTY GRANTOWE o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność:

Poddziałanie:

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

rok  naboru

półrocze

fundusz/zakres tematyczny/planowana alokacja

EFRROW

2017

II

1)Projekt Grantowy - 68 129 zł

- P1 Współpraca – rywalizacja –integracja

2)Projekt Grantowy - 56 829 zł

-P2 Kontakty ponad barierami

 

2018

I

1) Projekt Grantowy - 154 945 zł

- P5  Talenty i pasje

II

1) Projekt Grantowy - 53 519 zł

 - P4 Szanse dla słabszych

2019

II

1)Projekty Grantowe                      

- P1 Współpraca–rywalizacja–integracja - 97 871 zł

- P10 Nasze skarby - 103 470 zł

2020

I

1)Projekty Grantowe                      

- P2 Kontakty ponad barierami - 77 171 zł

- P4 Szanse dla słabszych - 14 000  zł       

    - P5  Talenty i pasje - 24 866  zł