Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

Harmonogram konkursów

Harmonogram planowanych  naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Poddziałanie:

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

rok  naboru

półrocze

fundusz/zakres tematyczny/planowana alokacja

EFRROW

2017

II

 

 1. Projekt Grantowy                        68 129 zł

    - P1 Współpraca – rywalizacja –integracja

 

 2. Projekt Grantowy                        56 829 zł

    -P2 Kontakty ponad barierami

 

 

 

 

2018

I

1.Projekt Grantowy                       154 945 zł

- P5  Talenty i pasje

 

 

 

II

1. Projekt Grantowy                          53 519 zł

 - P4 Szanse dla słabszych

 

 

2019

II 

 1. Projekty Grantowe                      

 - P1 Współpraca–rywalizacja–integracja                    97 871 zł

 - P2 Kontakty ponad barierami                                   77 171 zł

 - P4 Szanse dla słabszych                                         12 481  zł       

 - P5  Talenty i pasje                                                       9 855  zł

 - P10 Nasze skarby                                                    120 000 zł