Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

Harmonogram konkursów

Harmonogram planowanych  naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

 

 

 

Poddziałanie:

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

rok/półrocze

fundusz/zakres tematyczny/planowana alokacja

EFRROW

2016 / II

 Tworzenie Przedsiębiorstw

 P7 Wrota przedsiębiorczości /

 180 000 zł

2017 / II 

  Tworzenie Przedsiębiorstw

 P7 Wrota przedsiębiorczości 

 360 000 zł

2018 / I

 Tworzenie Przedsiębiorstw

 P6 Biznesowa odpowiedź na problemy społeczne

 60 000 zł

 P7 Wrota przedsiębiorczości /

 240 000 zł