Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

Harmonogram konkursów

Harmonogram planowanych  naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez

Poddziałanie:

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

rok  naboru

półrocze

fundusz/zakres tematyczny/planowana alokacja

EFRROW

2016

 II

 

 1) Tworzenie Przedsiębiorstw                                                                        180 000 zł

- P7 Wrota przedsiębiorczości  

 

 

2017

II

 

 

 1) Tworzenie Przedsiębiorstw                                                                        300 000 zł

- P7 Wrota przedsiębiorczości

 

 

 

 

 

2018

I

 

 1) Tworzenie Przedsiębiorstw                                                                         60 000 zł

-P6 Biznesowa odpowiedź na problemy społeczne

 

 2) Tworzenie Przedsiębiorstw                                                                        120 000 zł

- P7 Wrota przedsiębiorczości

 

 

2019

II

1)Tworzenie Przedsiębiorstw                                                                        420 000 zł

- P7 Wrota przedsiębiorczości