Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

Harmonogram konkursów

Harmonogram planowanych  naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Poddziałanie:

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

rok  naboru

półrocze

fundusz/zakres tematyczny/planowana alokacja

EFRROW

2016

II

 

 

 1) Rozwój Przedsiębiorstw                                                                        1 145 481 zł

 - P8 Przyspieszenie dla biznesu

 

 

2017

II

 

 

 1) Rozwój Przedsiębiorstw                                                                                      0 zł

 - P6 Biznesowa odpowiedź na problemy społeczne

 

 2) Rozwój Przedsiębiorstw                                                                           600 000 zł

 - P11 Wrota otwarte do przygody i aktywności

 

 

2018

 

I

 

 

 

 1) Rozwój Przedsiębiorstw                                                                        1 114 519 zł

 - P8 Przyspieszenie dla biznesu  

 

 

2019

II

 

 1) Rozwój Przedsiębiorstw                                                                             25 000 zł

 - P11 Wrota otwarte do przygody i aktywności

 

 2) Rozwój Przedsiębiorstw                                                                           590 000 zł

 - P8 Przyspieszenie dla biznesu

 

 3) Rozwój Przedsiębiorstw                                                                                                                                         100 000 zł

 -  P6 Biznesowa odpowiedź na problemy społeczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozwój przedsiębiorstw:   3 575 000 zł