Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

Harmonogram konkursów

Harmonogram planowanych  naborów wniosków na ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTW o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność:

Poddziałanie:

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

rok  naboru

półrocze

fundusz/zakres tematyczny/planowana alokacja

EFRROW

2016

II

1) Rozwój Przedsiębiorstw - 1 145 481 zł

- P8 Przyspieszenie dla biznesu

2017

II

1) Rozwój Przedsiębiorstw - 0 zł

- P6 Biznesowa odpowiedź na problemy społeczne

2) Rozwój Przedsiębiorstw - 600 000 zł

- P11 Wrota otwarte do przygody i aktywności

 

2018

 

I

1)Rozwój Przedsiębiorstw - 914 519 zł

- P8 Przyspieszenie dla biznesu  

2019

II

1) Rozwój Przedsiębiorstw - 399 639 zł

- P8 Przyspieszenie dla biznesu  

2020

I

1) Rozwój Przedsiębiorstw - 100 000 zł

- P6 Biznesowa odpowiedź na problemy społeczne

2) Rozwój Przedsiębiorstw - 25 000 zł

- P11 Wrota otwarte do przygody i aktywności

3) Rozwój Przedsiębiorstw - 750 361 zł

- P8 Przyspieszenie dla biznesu