Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

Harmonogram konkursów

Harmonogram planowanych  naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Poddziałanie:

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

rok/półrocze

fundusz/zakres tematyczny/planowana alokacja

EFRROW

2016 / II

 1) Projekty Infrastrukturalne

  P3 Ogniska  spotkań

  1 960 000 zł

 

2017 / I

 3) Projekty Infrastrukturalne

 P3 Ogniska  spotkań  

 P11 Wrota otwarte do przygody i aktywności

 P12  Wspólne szlaki Morawskich Wrót 

  1 321 089 zł