Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

INFORMACJA O PLANOWANYCH GRANTACH

Masz pomysł – to informacja dla CIEBIE!
Informujemy zainteresowanych, a mamy nadzieję że będzie ich BARDZO WIELU, o planowanym ogłoszeniu naboru wniosków na GRANTY, który potrwa od 23 września 2019 do 7 października 2019 r.
Będzie można składać WNIOSKI na dwa PROJEKTY:

1. Współpraca-rywalizacja-integracja:
• Wydarzenia integrujące i aktywizujące mieszkańców
• Imprezy sportowo-rekreacyjne 
• Kwota wsparcia jednego GRANTU: 5 000 - 14 000 zł.
• Wysokość limitu środków w ramach naboru: 97 871 zł.

2. Nasze skarby:
• Publikacje i aplikacje multimedialne popularyzujące materialne i niematerialne dziedzictwo obszaru
• Wydarzenia związane z pielęgnowaniem dziedzictwa obszaru (w tym zanikające zawody i kulinaria) i promocją walorów turystycznych
• Oznakowanie obiektów dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego
• Kwota wsparcia jednego GRANTU: 5 000 - 12 000 zł.
• Wysokość limitu środków w ramach naboru: 120 000 zł.