Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

Konsultacje społeczne

KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE ZMIAN
W LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU oraz Lokalnych kryteriach wyboru grantobiorców
LGD „Morawskie Wrota”

W związku z aktualizacją Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania ,,Morawskie Wrota” oraz Lokalanych kryterów wyboru grantobiorców, zapraszamy wszystkich (przedstawicieli grup defaworyzowanych, przedsiębiorców, samorządów, organizacji pozarządowych oraz osoby fizyczne) do zapoznania się z proponowanymi zmianami.

Aktualizowane dokumenty podlegające konsultacjom do pobrania ponizej w załącznikach.

Zmiany naniesiono w kolorze czerwonym i znajdują się one na stronach 50, 51 oraz 52 w dokumencie LSR oraz na stronach 2 oraz 3 w dokumencie Lokalne kryteria wyboru grantobiorców. W stosunku do naniesionych zmian prosimy o wnoszenie uwag.

Uwagi do propozycji zmian zapisów dokumentów LGD prosimy przesyłać na na adres: [email protected] do dnia 10.04.2018r. do godz. 14.00.