Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

KONSULTACJE SPOŁECZNE

KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE ZMIAN W LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

oraz Lokalnych Kryteriach wyboru dla operacji i Lokalnych Kryteriach wyboru grantobiorców
LGD „Morawskie Wrota”

W związku z aktualizacją Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania ,,Morawskie Wrota” oraz Lokalnych kryteriów wyboru dla operacji i Lokalnych kryterów wyboru grantobiorców, zapraszamy wszystkich (przedstawicieli grup defaworyzowanych, przedsiębiorców, samorządów, organizacji pozarządowych oraz osoby fizyczne) do zapoznania się z proponowanymi zmianami.

Aktualizowane dokumenty podlegające konsultacjom są do pobrania poniżej w załącznikach.

Zmiany naniesiono w kolorze czerwonym na podanych stronach:

- Lokalne kryteria wyboru dla operacji podlegające konsultacjom, str. od 1-8.

- Lokalne kryteria wyboru grantobiorców podlegające konsultacjom, str. od 2-3.

- LSR –komentarz do zmian na dokumencie.

W stosunku do naniesionych zmian prosimy o wnoszenie uwag.

Uwagi do propozycji zmian zapisów dokumentów LGD prosimy przesyłać  na adres: [email protected] do dnia 08.05.2019r. do godz. 12.00.