Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

LGD MORAWSKIE WROTA NAGRODZONE "BONUSEM"

Z radością informujemy, iż nasze Stowarzyszenie uzyskało tzw.  bonus w wysokości 11% środków przeznaczonych na realizację Strategii  (LSR) co daje 830 000 zł. Środki te będą przeznaczone na operacje dotyczące rozwoju przedsiębiorczości takie jak podejmowanie działalności gospodarczej i jej rozwijanie.

Otrzymanie bonusu jest wynikiem osiągniecia wymaganych wskaźników w tzw. pierwszym kamieniu milowym do 2018 r. Nasze LGD znalazło się wśród 6 „nagrodzonych” w skali naszego województwa.

Już wkrótce poddamy konsultacji społecznej propozycje zmian w LSR, związane z  wprowadzeniem tych nowych środków i inne propozycje zmian, wynikające z trwającej ewaluacji.