Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

LOKALNY KONKURS GRANTOWY - CRIS

Ośrodek Działaj Lokalnie przy CRIS ogłasza nabór wniosków w ramach konkursu 2019. Lokalny konkurs grantowy przeznaczony jest dla grup nieformalnych i organizacji pozarządowych oraz instytucji z powiatów raciborskiego i wodzisławskiego.

1. Idea konkursu: powstanie społeczeństwa zdolnego do samoorganizacji i współpracy przy zaspokajaniu wspólnych potrzeb. Uzyskanie tego efektu gwarantują liderzy i animatorzy organizujący i promujący społeczne działania w lokalnym środowisku.

2.  Kto może ubiegać się o dotację:
– organizacje pozarządowe;
– stowarzyszenia zwykłe;
– oddziały terenowe organizacji pozarządowych;
– grupy nieformalne, w imieniu których wniosek złoży organizacja pozarządowa;
– grupy nieformalne występujące samodzielnie (tzw. Inicjatywa Działaj Lokalnie). Siedziba podmiotu wnioskującego powinna znajdować się na terenie gmin powiatów wodzisławskiego lub raciborskiego.

3. Termin składania wniosków: od 06.05.2019 do 06.06.2019.

4. Generator wniosków: www.system.dzialajlokalnie.pl. Wnioski przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej, za pomocą generatora i nie powinny zawierać załączników.

5. Okres realizacji projektów: pomiędzy 01.07.2019 a 31.12.2019. Projekty muszą zostać zrealizowane w ciągu 3-6 miesięcy.

6. Maksymalna kwota dofinansowania: 6000,00 zł (na działania w miejscowościach Racibórz, Rydułtowy, Wodzisław Śląski – 3020,00 zł).

7. Dodatkowych informacji udzielają:

– Natalia Mandrysz | mail: [email protected], tel. 32 739 55 12, wew. 101

– Agnieszka Pytlik | mail: [email protected], tel. 32 739 55 12, wew. 107