Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

Nowe wersje umów o dofinansowanie

I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Uwaga! 11.06.2018 r. została udostępniona wersja 7z: umowy o przyznaniu pomocy

 

II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Uwaga! 30.05.2018 r. została udostępniona wersja 4z: umowy o przyznaniu pomocy

 

dokumenty dostępne tutaj:

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html