Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

OGŁOSZENIE O KONKURSACH NA TWORZENIE PRZEDSIĘBIORSTW- 1/2021

Gorzyce, 22.02.2021 r. 

 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Morawskie Wrota”

zaprasza

do składania wniosków na konkurs

TWORZENIE PRZEDSIĘBIORSTW  w dniach 08.03.2021 - 22.03.2021  o przyznanie pomocy w ramach działania

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

 

Szczegółowe informacje i dokumenty do pobrania :

- Tworzenie Przedsiębiorstw - NABÓR 1/2021

oraz na stronie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - www.arimr.gov.pl zakładka PROW, „Poddziałanie 19.2” Podejmowanie działalności: 
Pkt. II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Premie).