Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

Opis projektu Współpracy POWE-R

 Projekt Wspólpracy POWE-R

Realizacja FILM

POWE-R  to akronim projektu „Przedsiębiorczość + Operatywność + Współpraca + Ekonomia = Rozwój” w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Realizatorzy:

  • P.1 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo dla Rozwoju", z siedzibą w Pietrowicach – koordynator
  • P.2 Stowarzyszenie LYSKOR  z siedzibą w Lyskach.
  • P.3 Stowarzyszenie Lokalna Grupa  Działania Morawskie Wrota
  • P.4 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Płaskowyż Dobrej Ziemi, z siedzibą w Kietrzu

Cel projektu:

Projekt  został zaplanowany w  lokalnych strategiach rozwoju partnerskich grup i ma na celu zwiększenie wiedzy z zakresu przedsiębiorczości wśród młodzieży poprzez organizację działań o charakterze edukacyjnym z naciskiem na kreowanie postaw przedsiębiorczych, by w przyszłości uczestnicy mogli sami sprawnie i bez obaw zakładać przedsiębiorstwa i tworzyć nowe miejsca pracy.

Uczestnicy:

Ponad 200 uczniów klas gimnazjalnych z obszaru partnerskich LGD, w tym 49 uczestników z terenu Morawskich Wrót:

Gmina Godów – Szkoła Podstawowa w Skrzyszowie, Szkoła Podstawowa w Gołkowicach,

Gmina Gorzyce-Szkoła Podstawowa w Turzy Śląskiej, Szkoła Podstawowa w Rogowie

Gmina Krzyżanowice-Szkoła Podstawowa w Krzyżanowicach

Gmina Lubomia - Szkoła Podstawowa w Lubomi, Szkoła Podstawowa w Syryni,

Gmina Marklowice - Szkoła Podstawowa w Marklowicach

Gmina Mszana - Szkoła Podstawowa w Mszanie

Działania projektowe:

  • warsztaty dla młodzieży 3x3 godz. w każdej LGD,
  • wyjazdy studyjne do przedsiębiorców wg. schematu Partner nr 1--Partnera nr 4--Partnera nr 3-- Partnera nr 2 -- Partnera nr 1, celem było odwiedzenie firmy dużej i rodzinnej.
  • opracowanie ekonomicznej gry planszowej, testowanie przez uczestników projektu
  • opracowanie inwestycyjnej  gry on-line i  rywalizacja młodzieży
  • wyjazd integracyjny na teren Jury Krakowsko–Częstochowskiej z aktywnościami związanymi z tematyką projektu (gra terenowa, Muzeum Stary Młyn, test ekonomicznej gry planszowej)
  • gala na zakończenie projektu z wręczeniem nagród za konkursy na najlepszy biznesplan i zwycięstwo w grze on-line oraz prezentacją filmu ilustrującego wszystkie etapy projektu.  

 ​Rezultaty:

Najważniejszym rezultatem będzie nabycie nowych umiejętności z zakresu przedsiębiorczości oraz utrwalenie postaw kreatywnych u 200 uczestników projektu.

Trwałym produktem będzie wydana profesjonalnie, ekonomiczna gra planszowa, przeznaczona do wykorzystania w szkołach przez młodzież,  wybierającą swoją dalszą drogę zawodową oraz gra on-line adresowana do uczestników projektu.

Ważnym rezultatem jest również nabycie nowych umiejętności w zakresie współpracy w grupie i to zarówno u uczestników jak i organizatorów projektu.