Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

PROJEKT "ZDROWO I SPORTOWO W MORAWSKICH WROTACH"

Zapraszamy do zgłoszeń na zajęcia sportowe z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną. Uczestniczyć mogą uczniowie szkół podstawowych (klasy 1-8) z gmin Krzyżanowice, Gorzyce, Godów, Mszana, Lubomia oraz Marklowice. 

Celem zadania jest profilaktyka i korekcja wad postawy, nauka utrzymywania prawidłowej postawy ciała i ogólne wzmocnienia całego ciała a także kształtowanie nawyku regularnej aktywności fizycznej. 

Program obejmuje 20 godz. zajęć dla każdego uczestnika.

Wszystkie zajęcia odbywają się w formie grupowych ćwiczeń (12 osób) na pływalni NAUTICA, dla najmłodszych - w basenie rekreacyjnym a dla starszych w basenie sportowym.

Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra instruktorsko-trenerska, zgodnie z potrzebami uczestników.

UWAGA!!! DEKLARACJA ZGŁOSZENIOWA I REGULAMIN są do pobrania pod plakatem.

Poniżej opisujemy sposób rekrutacji:

ZGŁOSZENIE:

1. Zapoznanie się regulaminem i wypełnienie deklaracji uczestnictwa w zajęciach, które są do pobrania na stronach: www.morawskie-wrota.pl oraz www.nautica-gorzyce.pl  

2. Przesłanie wypełnionej deklaracji na adres mailowy [email protected] 

TERMIN ZGŁOSZENIA:

do 18 marca 2021 r.

WERYFIKACJA DEKLARACJI

Zgodnie z zapisami rozdziału I Regulaminu w terminie do 25 marca 2021 r. 

PODSUMOWANIE REKRUTACJI:

Potwierdzenie mailowe o zakwalifikowaniu się do programu i przydziałem do grupy z podaniem terminu pierwszych zajęć - do dnia 27 marca 2021 r.

PLANOWANE ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ:

29 marca 2021 r. z uwzględnieniem sytuacji pandemii COVID 19

Konieczna obecność rodzica/prawnego opiekuna na pierwszych zajęciach – dostarczenie podpisanych deklaracji uczestnictwa 

PLANOWANY HARMONGRAM :

Poniedziałki – 15:00;16:00 – po 2 grupy

Czwartki – 15:00; 16:00; 17:00 – po 2 grupy

INFORMACJA:

tel. 32 45 15 034 – biuro LGD MW w godz. 13:00-15:00

tel. 32 45 14 634 w.112 - biuro NAUTICA  w godz. 10:00-12:00