Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

RPO - spotkanie informacyjne

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zaprasza na spotkanie informacyjne, dotyczące ogłoszonych konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 

Poddziałanie 9.1.4 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie,

 

Poddziałanie 9.2.4. Rozwój usług społecznych - wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie.

 

Tematyka obejmuje omówienie zagadnień dotyczących specyfiki konkursu, procedury wyboru projektów oraz przedstawienie wybranych zagadnień dotyczących kwalifikowalności wydatków.

 

Spotkanie odbędzie się 11 sierpnia 2016 r. (czwartek), w godz. 11:30-14:00 w Katowicach, przy ul. Dąbrowskiego 23, Sala Kolumnowa.

 

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o wypełnienie Formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie:

 

http://rpo.slaskie.pl/czytaj/spotkanie_informacyjne__poddzialanie_9_1_4_oraz_9_2_4_2016_08_11