Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

TABLICE INFORMACYJNO - PROMOCYJNE

Nasze stowarzyszenie zrealizowało w ostatnim czasie operację własną składającą się z dwóch części. Są to mi.in tablice informacyjno-promocyjne usytuowane przy Urzędach Gmin wchodzących w skład LGD. Informują one o naszym obszarze i wykonanych inwestycjach gminnych, zrealizowanych przy pomocy naszych środków. W ramach tej operacji wydrukowano również  przewodniki i mapy turystyczne po Morawskich Wrotach, które cieszą się ogromną popularnością.

G

Godów

Gorzyce

Krzyżanowice

Lubomia

Marklowice

Mszana