Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

Unieważnienie naboru wniosków

          Na podstawie § 24 ust.1 pkt. 11 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Morawskie Wrota”  oraz w związku z zapisami w „Procedurze wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych”, Zarząd Stowarzyszenia LGD „Morawskie Wrota” w dniu 12.07.2017 r. na podstawie uchwały numer 14/2017/Z podjął decyzję o unieważnieniu naborów wniosków na granty.

      W związku z powyższym konkursy numer 2/2017 oraz 3/2017  zostały unieważnione ze względu na brak możliwości zrealizowania założonych celów i wskaźników Projektów Grantowych ujętych w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego poprzez społeczność na lata 2016-2023.

      W najbliższym czasie zostaną ponownie ogłoszone konkursy na granty, szczegółowe informacje będą dostępne na stronie internetowej  www.morawskie-wrota.pl.

      Zapraszamy do ponownego złożenia przygotowanego przez Państwa wniosku.