Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

WALNE WYBORCZE ZEBRANIE CZŁONKÓW- 18.11.2019r.

W dniu 18.11.2019 w Marklowicach odbyło się Wyborcze Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Morawskie Wrota. W zebraniu uczestniczyło 52 członków (na 102 wpisanych). Na początku spotkania prezes stowarzyszenia pan Zdzisław Ciapka przywitał wszystkich zebranych, podziękował za współpracę a następnie przedstawił sprawozdanie za lata 2016-2019. Krótkie sprawzodanie z działalności i pracy Rady przedstawił jej przewodniczący, pan Mariusz Adamczyk. Ważnym punktem zebrania był wybór nowych członków do Rady i Zarządu, gdyż dotychczasowa kadencja dobiega końca.

Jesli chodzi o liczbę osób zasiadających w Radzie i Zarządzie, to pozostaje ona bez zmian. Rada będzie liczyć 12 osób, a Zarząd 9. Nastąpiły nastomiast zmiany osobowe. W miejsce pani Barabary Kasza, która była członkiem Zarządu zaproponowano kandydaturę pani Ewy Widery. Z kolei po rezygnacji z członkostwa w Zarządzie pani Alicji Lenczyk ,wybrano na jej miejsce pana Bogusława Krótkiego. Ustępującym Paniom bardzo dziękujemy za współpracę i zaangażowanie.

Po głosowaniu nastąpiła prezentacja z działań Stowarzyszenia LGD Morawskie Wrota, którą  przedstawiła pani Kierownik biura- Lucyna Gajda. Na koniec podziękowano wszystkim członkom za obecność i dobra współpracę.

Zapraszamy do pobrania i obejrzenia prezentacji.