Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW - 22.07.2020 r.

Zarząd LGD Morawskie Wrota zaprasza na 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW,

w dniu 22 lipca 2020 r. 

w sali Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w  Godowie o godz. 16:00

Godów, ul. 1 Maja 93

 

Prządek obrad:

1. Otwarcie zebrania, wybór Przewodniczącego i Sekretarza

2. Stwierdzenie prawomocności

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej

4. Przyjęcie porządku obrad

5. Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok  2019; dyskusja

6. Sprawozdanie finansowe za rok 2019; dyskusja

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej; dyskusja

8. Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu LGD Morawskie Wrota

2) w sprawie zatwierdzenia  sprawozdania finansowego za rok 2019 

3) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej 

4) podjęcie uchwały absolutoryjnej dla Zarządu Stowarzyszenia 

9. Przedstawienie spraw bieżących Stowarzyszenia

10. Wolne głosy i wnioski

11. Zakończenie zebrania

Ze względu na sytuację zagrożenia epidemiologicznego COVID 19,  konieczne jest  potwierdzenie udziału  do 17 lipca 2020 r.

Materiały na Walne Zebranie Członków  Stowarzyszenia LGD „ Morawskie Wrota” są dostępne dla wszystkich członków do wglądu w Biurze  LGD w  Gorzycach, ul. Raciborska 27,od 13 lipca 2020r. (tel. 32 45 15 034, email: [email protected] )