Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

WARSZTAT REFLEKSYJNY 10.02.2020

W dniu 10.02.2020 r. w naszej siedzibie odbył się Warsztat Refleksyjny w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego, kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Uczestnikami spotkania byli członkowie Zarządu i Rady LGD, przedstawiciele ośrodków kultury oraz pracownicy biura LGD. Moderatorem spotkania była kierownik  biura- Lucyna Gajda.
W trakcie warsztatu dyskutowano na następujące tematy:
- Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
- Czy przyjęty system wskaźników sprawdza się i dostarcza wszystkich potrzebnych informacji?
- Czy jakość projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych jest zadowalająca?
- Jaka jest ocena mieszkańców dotycząca warunków życia w gminie, jak to się zmienia na przestrzeni ostatnich lat? Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?
- Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR? Inne zagadnienia związane z procesem realizacji LSR oraz sposób wykorzystania rekomendacji.
Uczestnikom serdecznie dziękujemy za owocną dyskusję a mieszkańcom za wypełnienie elektronicznych ankiet. Kolejny warsztat za rok :-)