Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

WARSZTAT REFLEKSYJNY DOTYCZĄCY 2018 R.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

„Morawskie Wrota”

zaprasza na

WARSZTAT REFLEKSYJNY DOTYCZĄCY ROKU 2018,

który odbędzie się w dniu 26 lutego 2019 r.

w Biurze Stowarzyszenia w Gorzycach (ul. Raciborska 27), o godz. 9:00

 

 

W programie znajdą się następujące tematy:

  1. Prezentacja postępu finansowego i rzeczowego.
  2. Prezentacja postępu realizacji wskaźników LSR.
  3. Prezentacja postępów w realizacji procesu naborów wniosków.
  4. Prezentacja wyników ankiety adresowanej do mieszkańców.
  5. Prezentacja dotycząca funkcjonowania biura LGD.
  6. Podsumowanie