Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

WAŻNE INFORMACJE Z MINISTERSTWA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Dla beneficjentów i wnioskodawców !!!

Poniżej zamieszczamy pismo z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące informacji o wejściu w życie zmian dotyczących przepisów zmieniających ustawę z dnia 20 lutego 2015 r., które podyktowane są zaistniałą sytuacją w kraju. Szczegółowe wyjaśnienia dotyczą m.in.:

- zobowiązania do realizacji operacji w określonym terminie

- zobowiązania do podlegania ubezpieczeniom społecznym

- zobowiązanie do wykonywania działalności gospodarczej

- zobowiązanie do osiągnięcia 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży

- zobowiązanie dotyczące utrzymania zadeklarowanej liczby pracowników w ramach operacji

- zobowiązanie do poniesienia kosztów kwalifikowalnych podlegających refundacji