Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

WYNIKI KONKURSU 6/2020/OW

Informacja o nie wpłynięciu wniosków na konkurs  

Stowarzyszenie LGD „Morawskie Wrota” informuje o nie wpłynięciu żadnych wniosków na konkurs: 6/2020 – Operacja własna w zakresie: 

-Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych 

Przedsięwzięcie 16. Kształtowanie opinii publicznej na obszarze Morawskich Wrót. 

Alokacja- 50 000 zł.