Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

ZAKOŃCZENIE NABORU WNIOSKÓW

W dniu 1 sierpnia 2019 r. zakończył sie nabór wniosków na ogłoszone konkursy.

Wpłynęła następująca ilość zgłoszeń:

- 1/2019 Tworzenie Przedsiębiorstw: 4 wnioski

- 2/2019 Rozwój Przedsiębiorstw / turystyka: 0 wniosków

- 3/2019 Rozwój Przedsiębiorstw/ bonus: 2 wnioski

- 4/2019 Rozwój Przedsiębiorstw/społeczny: 0 wniosków

W związku z niewykorzystaniem środków planowane będą kolejne nabory.