Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

Zakończono nabór na granty

Na Konkurs  4/2017 – Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych

                                      Przedsięwzięcie: Współpraca-rywalizacja-integracja

Wpłynęło 6 wniosków na łączną kwotę 68 602,00 zł, w tym 1 wniosek z JST.

 

Na Konkurs  5/2017 – Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym podnoszenie wiedzy w zakresie                                       ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań                                          innowacyjnych

                                     Przedsięwzięcie: Kontakty ponad barierami, warsztaty międzypokoleniowe

Wpłynęło 7 wniosków na łączną kwotę 66 909,00 zł, w tym 2 wnioski z JST.

 

Złożone wnioski podlegają weryfikacji w Biurze LGD Morawskie Wrota, po czym zostaną skierowane do oceny na Radę LGD.

Wnioskodawcom dziękujemy za udział, informujemy, że  wkrótce nawiążemy kontakt celem uzupełniania złożonych dokumentów.