Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

ZAKOŃCZONY NABÓR NA KONKURSY INDYWIDUALNE I INFRASTRUKTURALNE

W dniu 27.11.2020  zakończyliśmy nabór na KONKURSY, gdzie w naborze nr  7/2020 PROJEKTY INFRASTRUKTURALNE wpłynęło 6 wniosków z każdej Gminy po jednym oraz w naborze nr 8/2020 INDYWIDUALNYM wniosek z Gminy Mszana.

Obecnie trwa werifikacja wniosków przez specjalistów ds.projektów a z początkiem roku 2021 wnioski zostaną pooddane ocenie przez Radę LGD.