Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

Zaproszenie do projektu "Akademia Umiejętności Animatora LGD”

Chcemy zaprosić do udziału w projekcie "Akademia Umiejętności Animatora LGD” prowadzonego przez Forum Aktywizacji Terenów Wiejskich. Jak nas informują organizatorzy:

 

Do projektu szukamy osób które przyczynią się do "pozytywnego fermentu" na rzecz społeczności lokalnej i do jej rozwoju. Osób, które docelowo mogą być też Państwa beneficjentami. Osób, które pomagają / będą pomagać Państwu w pracy ze społecznością lokalną (mogą to być pracownicy GOK, osoby z KGW, straży, działających lokalnie NGO, czy po prostu lokalni liderzy, aktywiści, "społecznicy").  

 

Prosimy o przemyślenie szerokiego zakresu osób, które mogą być uczestnikami szkolenia Akademia Umiejętności Animatora oraz o ich zgłaszanie do projektu. 

 

Formularze rekrutacyjne  uczestników do projektu "Akademia Umiejętności Animatora LGD" oraz wszelkie informacje o projekcie możecie Państwo znaleźć pod adresem: http://faow.org.pl/pl/akademia-umiejetnosci-animatora-lgd/ .

 

W przypadku pozytywnej decyzji o zgłoszeniu,  prosimy o informację zwrotną do Biura LGD Morawskie Wrota:  [email protected]