Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

ZAKOŃCZENIE NABORU NA GRANTY 2019

W dniu 23.10.2019r. o godz.14.00 upływa termin skałdania wniosków na Konkursy Grantowe 5/2019-1 oraz 6/2019-1

Wnioski należy składać w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej, wraz z załącznikami, zgodnie z wytycznymi do wniosku (1 oryginał + 1 kopia). Oba egzemplarze pozostają w LGD. Złożony wniosek musi być zgodny z wnioskiem zapisanym w Generatorze dostępnym na stronie www.morawskie-wrota.pl  (suma kontrolna na wniosku w wersji papierowej musi być tożsama z sumą kontrolną widniejącą na wniosku w Generatorze).

Wnioski należy składać bezpośrednio (osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną) w biurze LGD). 

Biuro  Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Morawskie Wrota”, ul. Raciborska  27, 44-350 Gorzyce, tel./fax.:  (32) 45 15 034, e-mail: [email protected]; www.morawskie-wrota.pl