"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.

Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

 

Aplikacja mobilna

 

„Morawskie Wrota” to przewodnik w postaci aplikacji na urządzenia mobilne, który prowadzi nas po zielonych szlakach Morawskich Wrót.

Z pomocą aplikacji można zwiedzać zarówno zabytki, jak i miejsca atrakcyjne pod względem przyrodniczym. Jej dodatkowym atutem są propozycje tras turystycznych – pieszych, rowerowych, wodnych i edukacyjnych. Przemierzając je, można skorzystać z nawigacji, a przy napotkanych na drodze atrakcjach przeczytać opisy z nimi związane. Ponadto każdy turysta może poznawać region, biorąc udział we wciągających grach terenowych. Godny uwagi jest również unikatowy na skalę europejską obszar chronionego krajobrazu Graniczne Meandry Odry (Gmina Krzyżanowice), który został wpisany do ochrony w ramach europejskiej sieci Natura 2000 (obszarów o najwyższych wartościach przyrodniczych w Europie). Jest to jeden z zaledwie dwóch naturalnie zachowanych odcinków Odry, będący oazą bioróżnorodności wielu zagrożonych gatunków fauny i flory. To wszystko sprawia, że teren Morawskich Wrót stanowi doskonałą bazę do rozwoju turystyki rowerowej - w oparciu o już istniejące ścieżki i szlaki rowerowe, również w powiązaniu ze ścieżkami w Czechach - oraz turystyki wodnej.

 

Aplikacja do pobrania w Sklepie Google Play i App Store.

 

 

Zadanie

„Wykonanie aplikacji na telefony komórkowe dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Morawskie Wrota”

jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacji działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach projektu pn.: „Ochrona środowiska naszą wspólną aspiracją – EPOCA”