Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

GRANT 4/2017/PG/1- ANNA MASNY

Projekty Grantowe poprzez wykorzystanie i wypromowanie zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych LGD wpisują się w zakres wynikający z RLKS, tj. promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

W ramach projektu grantowego 4/2017 zostało zrealizowane:

ZADANIE nr 1 : Współpraca-rywalizacja-integracja poprzez bieg na orientację, polega na profesjonalnym przygotowaniu zawodów - biegi na orientację.
Grantobiorca: Anna Masny
Przygotowano dwie trasy sportowe z podziałem na juniorów i seniorów oraz stworzono  trasę popularyzacyjną dla rodzin, najmłodszych, seniorów i osób niepełnosprawnych, którzy nigdy nie biegali na orientację. Projekt w ramach działań promocyjnych  uwzględnił stworzenie strony www zawodów oraz profilu na portalu społecznościowym FB.
Termin: sierpień -wrzesień 2018                                                                                                                 Grupa docelowa/liczba uczestników: juniorzy(dzieci, młodzież), kobiety, mężczyźni, seniorzy (osoby 50+), niepełnosprawni/ 150 osób.
Harmonogram:  W sierpniu odbył się cykl 5 spotkań godzinnych uwzględniających trening terenowy (świetlica wiejska Tworków). 25.08. 2018 odbyły się  zawody sprinterskie na mapie stworzonej na potrzeby projektu i obejmującej obszar w Olzie.  Z kolei 01.09.2018 zorganizowano zawody w tak zwanym klasycznym biegu na orientację obejmującym obszar leśny wzgórza Urbanek.