Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 biuro[email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

GRANT 4/2017/PG/3- UKS ALIGATOR GORZYCE

Projekty Grantowe poprzez wykorzystanie i wypromowanie zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych LGD wpisują się w zakres wynikający z RLKS, tj. promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

W ramach projektu grantowego 4/2017 zostało zrealizowane:

ZADANIE NR 3: Współpraca-rywalizacja-integracja w MIędzynarodowych Zawodach Pływackich "ALIGATOR 2018"
Grantobiorca: Klub Pływacki "ALIGATOR"
Klub Pływacki ALIGATOR zorganizował profesjonalne zawody pływackie skierowane do dzieci i młodzieży z obszaru działalności LGD oraz zrzeszonych w klubach pływackich. Zawody  podzielono na trzy bloki startowe. Zawody zorganizowano w jednym dniu, a każdy zawodnik miał prawo startu pięć razy, ale maksymalnie dwa razy w jednym bloku startowym oraz jeden raz w sztafecie. Również wystartowali amatorzy pływania, aby sprawdzili się jak wygląda to na zawodach. Projekt miał za zadnie popularyzację pływania oraz wzrost świadomości dzieci z zalet wynikających z czynnego uprawiania sportu, jak również doskonalił kompetencje organizacyjne Klubu ALIGATOR. Termin: 22 wrzesień  2018 r. na basenie NAUTICA   Liczba uczestników: 200 osób.