Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 biur[email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

GRANT 4/2017/PG/5- GMINA KRZYŻANOWICE

Projekty Grantowe poprzez wykorzystanie i wypromowanie zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych LGD wpisują się w zakres wynikający z RLKS, tj. promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. w ramach tego projektu zostało zrealizowane następujące zadanie:

ZADANIE NR 5: Współpraca, rywalizacja, integracja - spotkanie muzyczne mieszkańców gminy, prezentacja nowego repertuaru i odtwarzanie starych utworów.
Grantobiorca: Gzoksit Krzyżanowice
Zrealizowano zadanie składające  się  ze spotkania muzycznego z udziałem mieszkańców LGD, Orkiestry Dętej Gminy Krzyżanowice i wysokiej klasy muzyków oraz z cyklu czterech warsztatów tematycznych dotyczących poszczególnych sekcji muzycznych orkiestry (saksofony i klarnety, trąbki, puzony i flety). Przygotowano film promujący wspólne muzyczne spotkania. Termin: wrzesień 2018 r.