Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

GRANT 4/2017/PG/6- LUDOWY KLUB SPORTOWY CHAŁUPKI

Projekty Grantowe poprzez wykorzystanie i wypromowanie zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych LGD wpisują się w zakres wynikający z RLKS, tj. promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. w ramach tego projektu zostało zrealizowane następujące zadanie:

ZADANIE NR 6:  Współpraca -rywalizacja - integracja  "Kajakowe Soboty dla Seniorów i Nie Tylko".

Klub Meander zorganizował cykl 5 spływów dla seniorów 50+ oraz osób niepełnosprawnych z obszaru LSR wraz z rodzinami. Trwał on przez cały sezon kajakowy 2018 r. W trakcie spływów zwracano  uwagę na walory zdrowotne - trening, ekologiczne - Obszar Natura 2000 Graniczne Meandry Odry. Spływy kończyły się wspólnym ogniskiem.  Wielki finał odbył się  we wrześniu  2018. Do organizacji spływów wykorzystano zakupione pontony, aby bezpiecznie można było pływać osobom mniej doświadczonym, rodzinom z dziećmi i niepełnosprawnym. Termin: maj - wrzesień 2018 r.