"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.

Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

 

GRANT 5/2019/PG/6- KS M.E.T.A.

Impreza sportowa "Leca abo ida"- Współpraca- rywalizacja- integracja


Wydarzenie miało charakter sportowo-rekreacyjny-rywalizacyjny, co przełożyło się na integrację i aktywizację mieszkańców obszaru LGD Morawskie Wrota.
W ramach projektu zorganizowano profesjonalne zawody biegowe „10km z hokym” oraz nordic walking „5km z hokym” na terenie "Szwajcarii Czyżowickiej".
W zawodach wzięło łącznie udział 100 zawodników, którzy rywalizowali w różnych kategoriach wiekowych.
Każdy uczestnik otrzymał pakiet startowy na który składał się pamiątkowy medal, butelka do napojów, woda i ciepły posiłek.
Zaś zwycięzcy I, II i III miejsca w biegu i nordic walking otrzymali nagrody w postaci bonów podarunkowych i pucharów.
Wydarzenie miało na celu propagowanie spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu, potrzebę zdrowej rywalizacji oraz chęci zacieśnienia więzi społecznych.
Impreza sportowa przyczyniła się również do wypromowania walorów  przyrodniczo-krajobrazowych, jakim jest niezwykle malowniczy i atrakcyjny turystycznie obszar Szwajcarii Czyżowckiej tzw. Cza-Cza.