"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.

Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

 

GRANTY 5/2019/PG/10-1 - INTER KROSTOSZOWICE

Zadanie pn. "Współpraca międzypokoleniowa – rywalizacja sportowa – integracja społeczna" zrealizowane w ramach Projektu grantowego: Współpraca – rywalizacja – integracja, wydarzenia promujące aktywność mieszkańców.

Międzypokoleniowy turniej piłkarski drużyn amatorskich (w drużynie jednocześnie zawodnicy do 16lat, do 30lat oraz powyżej 50 i 60 roku życia) Finały turnieju piłkarskiego niedziela 12.09.2021r. 11:00

(10/11.09.2021 – eliminacje wskazane przez organizatora)

Międzypokoleniowy bieg crossowy (trasa 5km) – 8 kategorii wiekowych:
- kategoria do 16 roku życia - dziewczyny i chłopcy
- kategoria 16-30 roku życia - kobiety i mężczyźni
- kategoria 30-50 roku życia - kobiety i mężczyźni
- kategoria +50 lat - kobiety i mężczyźni
Międzypokoleniowych chód crossowy (trasa 5km) Nordic Walking – 10 kategorii:
- kategoria do 16 roku życia - osobno dziewczyny i chłopcy
- kategoria 16-30 roku życia - osobno kobiety i mężczyźni
- kategoria 30-50 roku życia - osobno kobiety i mężczyźni
- kategoria +50 lat - osobno kobiety i mężczyźni
- osoby niepełnosprawne - osobno kobiety i mężczyźni