Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

HISTORIA CZYZOWICKIEGO SPORTU- PUBLIKACJA W RAMACH GRANTU

W ramach projektu grantowego Nasze Skarby- popularyzacja materialnego i niematerialnego dziedzictwa obszaru powstała   pozycja książkowa pt. „Historia Czyżowickiego Sportu”, której autorami są Jerzy Cichy i Piotr Pawlica. Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 tj. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów  Wiejskich na lata 2014-2020.

Książka niewątpliwie  przyczynia się do promowania obszaru LGD Morawskie Wrota poprzez pielęgnowanie pamięci o ludziach, miejscach i wydarzeniach związanych z historią powstawania i rozwoju LKS Naprzód Czyżowice na przestrzeni 100 lat. Te 100 lat, to przede wszystkim formowanie się czyżowickiego sportu, jego rozwój i ewaluacja. Publikacja wykracza daleko poza przedstawienie wydarzeń sportowych i genezę powstania klubu. To także historia o miejscowości, towarzyszących ważnych wydarzeniach, budowaniu infrastruktury, zawiązywaniu się organizacji i stowarzyszeń. Celem tej publikacji jest także zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego obszaru. Ukazuje piękno pracy społecznej, lokalnego zaangażowania w ważne sprawy dla dobra społeczności i przyszłych pokoleń oraz ukazuje jak ważna jest współpraca przez pryzmat różnych wspólnych działań. Podkreśla też potrzebę integracji społecznej i pasji oraz tego, że warto mieć marzenia i dążyć do ich realizacji. Okazuje się, że za pomocą historii rozwoju lokalnej piłki nożnej, można opisać swoją lokalną miejscowość , jej historię, kulturę i społeczeństwo. Jest to prawdziwa kopalnia wiedzy pod względem historycznym, nieznanych dotąd ciekawostek oraz faktów. Publikacja zawiera kronikarski zapis wydarzeń. Przytoczone są również sylwetki sportowców- bohaterów, którzy walczyli w Powstaniach Śląskich na naszym obszarze. Autorzy oddali klimat opisanych czasów, przedstawili całe pokolenia zawodników na przestrzeni 100 lat. Opisali historycznie koleje losu klubu, jego zmiany strukturalne i organizacyjne. Nie brakuje też  historii formowania się  innych dyscyplin sportowych, takich jak: tenis stołowy, szachy, skat sportowy, biegi na orientację. A wszystko podparte jest  ogromem przeróżnych statystyk, ciekawymi komentarzami, zestawieniami i kalendarium. W książce można znaleźć również tabele i wyniki meczów, które są opracowane i zaprezentowane w czytelnych zestawieniach statystycznych. W części dokumentacyjnej  można zapoznać się ze składami drużyn pochodzących z sołectw Gminy Gorzyce występujących w rozgrywkach. Przybliża także  sylwetki wybitnych lokalnych sportowców i osób, które wywarły ogromny wpływ na rozwój czyżowickiego sportu. Jest to historia opowiedziana fotografiami. W publikacji znajdują się zdjęcia grupowe i portretowe a także fotografie  przedstawiające rozwijającą się infrastrukturę oraz wycinki prasowe. W książce nie brakuje również akcentu kultury śląskiej. Już na wstępie czytelnik zostaje  zapoznany z gwarą śląską '"Po naszymu, czyli po śląsku". A wszystko po to, by zachować w pamięci naszego regionu śląskie słowa, szczególnie te najbardziej związane ze sportem.

Publikacja powstała na pamiątkę jubileuszu obchodów 100-lecia LKS Naprzód Czyżowice , który przypada na 2021 roku.  Autorzy oraz Zarząd LKS Naprzód Czyżowice serdecznie dziękują wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do jej powstania i życzą przyjemnej lektury a wszystkich zainteresowanych jej nabyciem proszą o kontakt z klubem.