"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.

Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO SPECJALISTA DS. ADMINISTRACJI

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonej rekrutacji na stanowisko Specjalisty ds. administracji w Biurze LGD Morawskie Wrota, została wybrana Pani Monika Zając zamieszkała w Turzy Śląskiej.

W dwuetapowym procesie rekrutacji polegającym na analizie złożonej dokumentacji oraz przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej w obecności Zarządu ustalono, że Pani Monika Zając spełnia wymagania określone w informacji o naborze na ww. stanowisko.

 

Informujemy, że do Biura wpłynęły 3 oferty pracy. Do II etapu zakwalifikowano 1 osobę.

 

 

Kierownik Biura,

Judyta Lincner