"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.

Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

 

JAK UGRYŹĆ CHOPINA

HAPPENING inspirowany muzyką Chopina 1 lipca 2022
godz. 17.00 plener GCK w Gorzycach

Wernisaż prac plastycznych na podsumowanie warsztatów malarskich
Koncert pieśni Chopinowskich w wykonaniu uczestników warsztatów wokalnych
Tańce podsumowujące warsztaty taneczne

Dla uczestników warsztatów pamiątkowe dyplomy i upominki
Na zakończenie wspónle odtańczenie poloneza