"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.

Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

 

Konkurs „Kultywowanie Tradycji Lokalnych”

AKTUALNOŚCI!

Zarząd Województwa Śląskiego zaprasza do udziału w konkursie „Kultywowanie Tradycji Lokalnych” skierowanym do gospodyń wiejskich aktywnie działających na rzecz społeczności lokalnych. W puli konkursowej znajduje się 550 tys. zł  o 50 tys. zł więcej niż w ubiegłym roku. Dofinansowanie można uzyskać na zakup strojów ludowych, sprzętu do rękodzieła, czy wyposażenia do prezentacji lokalnych smaków i produktów. To także okazja do promocji bogactwa kulturowego regionu i tradycyjnych produktów ekologicznych.
Termin składania wniosków potrwa od 24 stycznia do 14 lutego 2024 r. Oferty należy składać w generatorze wniosków Witkac.

https://www.witkac.pl/strona


 Więcej informacji na stronie

https://www.slaskie.pl/content/kultywowanie-tradycji-lokalnych_2024