"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.

Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

 

KONSULTACJE ONLINE - LSR 2023-2027

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do zgłoszenia się na konsultacje nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027, które odbędą się w formule online 22 maja 2023 r. o godzinie 15.30.

Aby wziąć udział w konsultacjach niezbędne jest zgłoszenie chęci uczestnictwa na adres [email protected] wraz z podaniem adresu mailowego, na który przesłany zostanie link do spotkania.

 

Zapraszamy!