"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.

Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

 

Nocny kulig do Wisły 13.01.2023 r.

KULIG NOCNY do Wisły

13.01.2023 r. (piątek)
cena: 110 zł od osoby
(w cenie: przejazd, zaprzęg, koliba, kiełbasa z dodatkami, oscypkiem
z żurawiną, herbata, chleb ze smalcem i ogórkiem)
Wyjazd o godz. 18.00 spod Ośrodka Kultury w Czyżowicach.

Zapisy i wpłaty w Ośrodku Kultury w Czyżowicach do 9.12.2022 r.
tel. 32 451 32  88, e-mail: [email protected]