"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.

Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

 

NOWOROCZNE SPOTKANIE SAMORZĄDOWE

21.01.2024 o godzinie 14.30, tradycyjnie już od 17 lat w trzecią niedzielę stycznia Koncert Kolęd w wykonaniu Gminnej Orkiestry Dętej w kościele pw. Krzyża Św. i Św. Anny Gołkowice ul. 1 Maja 133 w Gołkowicach a po nim o godzinie 16.00 spotkanie z przedstawicielami samorządów, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców na które serdecznie zapraszamy.