Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

OGŁOSZENIE O KONKURSACH NA TWORZENIE PRZEDSIĘBIORSTW- 3/2021

                                                                                                                                       Gorzyce, 22.11.2021 r. 
 
Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Morawskie Wrota”
zaprasza
do składania wniosków na konkurs
TWORZENIE PRZEDSIĘBIORSTW  w dniach 6.12.2021 - 20.12.2021  o przyznanie pomocy w ramach działania
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”
 
Szczegółowe informacje i dokumenty do pobrania :
- Tworzenie Przedsiębiorstw - NABÓR 3/2021
oraz na stronie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - TUTAJ