"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.

Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

 

PO TRZYDNIOWYM WYJEŹDZIE STUDYJNYM DLA LGD DO WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

W dniach 21 - 23 września odbył wyjazd studyjny pn. „Międzywojewódzka wymiana wiedzy i doświadczeń - wyjazd studyjny dla przedstawicieli LGD”. Wydarzenie zorganizował Śląski Związek Gmin i Powiatówe w ramach w regionalnej Sieci pn. „Silesian Leader Network do województwa świętokrzyskiego” i konkursu dla Partnerów Krajowej Sieci Odnowy Wsi.

W trakcie wyjazdu uczestnicy, czyli przedstawiciele LGD z woj. śląskiego i świętokrzyskiego wymienili się dobrymi praktykami w zakresie rozwoju działalności gospodarczej oraz zwiększenia atrakcyjności obszarów objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju i wykorzystania środków w ich ramach.

Dzięujemy za gościnę.