Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

PODEJŚCIE LEADER W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

PODEJŚCIE LEADER W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

Źródło artykułu: https://www.silesia.org.pl/aktualnosci/zachecamy-do-obejrzenia-animowanego-filmu-nt-slaskich-lgd-i-obszarow-wiejskich,1202

Co wspólnego mają miodomaty, obserwatorium astronomiczne i pracownia mody regionalnej? Wszystkie te projekty powstały na terenach wiejskich dzięki wsparciu Lokalnych Grup Działania z terenu województwa śląskiego. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmu pt. „Podejście LEADER w województwie śląskim”, który szerzej przedstawia te inicjatywy (film dostępny jest także w wersji z napisami w j. polskim i w j. angielskim na kanale YT Śląskiego Związku Gmin i Powiatów).

W ramach działalności regionalnej Sieci Lokalnych Grup Działania pn. SILESIAN LEADER NETWORK przy współpracy z LGD Ziemia Bielska i LGD Ziemia Pszczyńska powstał film przedstawiający zarys historii podejścia LEADER aktualnie realizowanego przez 14 Lokalne Grupy Działania z terenu woj. śląskiego. 

Tematem filmu jest realizacja podejścia LEADER w woj. śląskim oraz ogólna charakterystyka LGD. W filmie przedstawione są konkretne przykłady ciekawych przedsięwzięć zrealizowanych w woj. śląskim przez LGD. Dotyczą  one przedsięwzięć związanych z np. aktywizacją mieszkańców, wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości, promocją wsi, wykorzystaniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego danego obszaru.

Film został zrealizowany w ramach operacji pt. „Upowszechnianie podejścia LEADER w woj. śląskim na przykładzie działalności śląskich LGD. Film informacyjno-szkoleniowy”. Jej adresatami są przede wszystkim przedstawiciele wszystkich 14 Lokalnych Grup Działania (LGD) z terenu woj. śląskiego oraz ich potencjalni beneficjenci oraz partnerzy zarówno krajowi, jak i z zagranicy.

Przewidywanym efektem realizacji niniejszej operacji jest: upowszechnienie wiedzy z zakresu podejścia LEADER oraz możliwości jakimi dysponują LGD na terenach wiejskich. 

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach II Schematu Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” PROW na lata 2014-2020.

Dostęp do filmu:

link do filmu na kanale YT Związku:https://www.youtube.com/watch?v=I9UP2JUCxy0&t=3s
link do filmu z napisami w j. polskim na kanale YT Związku: https://www.youtube.com/watch?v=cwYjcjQV_44
link do filmu z napisami w j. angielskim na kanale YT Związku: https://www.youtube.com/watch?v=cwYjcjQV_44