"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.

Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

 

PODPISALIŚMY UMOWĘ RAMOWĄ - LSR 2023-2027

Miło nam poinformować, że 11 stycznia 2024 r. w sali kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach odbyło się uroczyste wręczenie umów na realizację Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2023-2027. Tym samym nasze Stowarzyszenie rozpoczęło nowy okres programowania. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na działania zapisane w Lokalnej Strategii Rozwoju, które zostały wypracowane w drodze konsultacji społecznych, w tym spotkań z mieszkańcami oraz badań ankietowych. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w opracowanie naszej strategii.