"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.

Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

 

Podsumowanie spotkania Lokalnych Grup Działania z terenu woj. śląskiego

W dniach 11-12 czerwca 2024 r. odbyło się spotkanie Lokalnych Grup Działania z woj. śląskiego zrzeszonych w Sieci SILESIAN LEADER NETWORK. Gospodarzem spotkania było LGD Morawskie Wrota, a współorganizatorami LGD LYSKOR, LGD Partnerstwo dla Rozwoju oraz Śląski Związek Gmin i Powiatów.

Sieć SILESIAN LEADER NETWORK:

– jest nieformalną siecią współpracy LGD utworzoną w 2007 r. z inicjatywy ŚZGiP
– zrzesza wszystkie 14 LGD z woj. śląskiego (obejmujących 123 gminy)
– reprezentuje interesy LGD
– organizuje spotkania, szkolenia, warsztaty, konferencje, wyjazdy studyjne

Pierwszego dnia odbyły się wybory Prezydium i Koordynatora Sieci SILESIAN LEADER NETWORK, a także podziękowania dla dotychczasowych przedstawicieli tego gremium. Prezydium ma za zadanie reprezentować interesy śląskich LGD zarówno na poziomie regionalnym (np. współpracując z Urzędem Marszałkowskim), jak i krajowym (np. biorąc udział w posiedzeniach Grupy Tematycznej ds. podejścia LEADER, spotkaniach Polskiej Sieci LGD – Federacji Regionalnych Sieci LGD czy Podkomitecie ds. RLKS przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej). Po południu odbyły się także wizyty studyjne na terenie funkcjonowania ww. trzech LGD, tj. na terenie powiatów wodzisławskiego i raciborskiego.

Drugiego dnia odbyło się spotkanie z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy ws realizacji projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego na lata 2021-2027.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania.