"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.

Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

 

PODSUMOWANIE WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW LGD 14.11.2023R.

14 listopada 2023 roku odbyło się Walne Zebranie Członków w Wiejskim Domu Kultury w Nieboczowach. Spotkanie rozpoczął Prezes Zarządu Pan Zdzisław Ciapka, który przywitał wszystkich zebranych gości. Następnie, drogą głosowania, wybrano przewodniczącego zebrania, Wiceprezesa Zarządu Pana Błażeja Tatarczyka. 

Następnie Kierownik Biura LGD - Pani Judyta Lincner, która na podstawie prezentacji multimedialnej przedstawiła podsumowanie działalności Stowarzyszenia LGD Morawskie Wrota w latach 2020-2023. 

Kolejno, w związku z upływającą kadencją przystąpiono do wyboru nowego składu Zarządu, Rady oraz Komisji Rewizyjnej. Jesli chodzi o liczbę osób zasiadających w Radzie, Zarządzie i Komisji Rewizyjnej, to pozostaje ona bez zmian. Rada będzie liczyć 12 osób, Zarząd 9, a Komisja Rewizyjna 3. Nastąpiły nastomiast zmiany osobowe. W miejsce pani Moniki Rutkowskiej, która była członkiem Rady zaproponowano kandydaturę pani Czesławy Somerlik. 

Na koniec podziękowano wszystkim członkom za obecność i dobra współpracę.