Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

PROJEKT GRANTOWY "BĄDŹ EKO"

Kolejny projekt grantowy jest realizowany!

Stowarzyszenie "Aktywna Olza" realizuje w ramach projektu grantowego zadanie pt. "Bądź EKO...", które polega na przeprowadzeniu kilku rodzajów warsztatów i zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych o tematyce ekologicznej, zakończonych rodzinnym piknikiem o tej samej tematyce. Jest to odpowiedź na ważny problem jakim jest troska o Naszą Ziemię i potrzeba zmiany postaw i zachowań każdego mieszkańca. Projekt zakłada zaangażowanie od najmłodszych uczestników - w wieku przedszkolnym, poprzez dzieci i młodzież w wieku szkolnym aż do ich rodziców i dziadków. Zaplanowane warsztaty, gry, zabawy, badania i konkursy oraz rodzinny piknik, sprawią, że ta tematyka zostanie bardzo łatwo przyswojona a także da okazję do bardzo twórczego i integracyjnego spędzenia wolnego czasu. Zadanie będzie się wpisywało w zakres konkursu tj. współpracy-rywalizacji i integracji środowiska Olzy.