Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

RUSZYŁY ZAPISY NA ZAJĘCIA SPORTOWE Z GIMNASTYKI KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNEJ

ZAPRASZAMY DO ZAPISÓW NA ZAJĘCIA SPORTOWE Z GIMNASTYKĄ KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNĄ!

W zajęciach uczestniczyć mogą uczniowie szkół podstawowych (klasy 1-6) z gminy Godów, Gorzyce, Krzyżanowice, Lubomia, Marklowice i Mszana. Celem zadania jest profilaktyka i korekcja wad postawy, nauka utrzymywania prawidłowej postawy ciała i ogólne wzmocnienia całego ciała, a także kształtowanie nawyku regularnej aktywności fizycznej. Program obejmuje 20 godz. zajęć dla każdego uczestnika. Wszystkie zajęcia odbywają się w formie grupowych ćwiczeń (12 osób) na Basenie NAUTICA w Gorzycach i Pływalni Krytej w Połomii. Zajęcia poprowadzi wykwalifikowana kadra instruktorsko-trenerska, zgodnie z potrzebami uczestników.

SPOSÓB REKRUTACJI:

ZGŁOSZENIE:

1. Zapoznanie się regulaminem i wypełnienie deklaracji uczestnictwa w zajęciach, które są do pobrania poniżej lub na stronach: www.nautica-gorzyce.pl oraz www.gosmszana.pl

2. Przesłanie wypełnionej deklaracji na adres mailowy [email protected]

TERMIN ZGŁOSZENIA:

do 13 maja 2022 r.

PODSUMOWANIE REKRUTACJI:

Potwierdzenie mailowe o zakwalifikowaniu się do programu i przydziałem do grupy z podaniem terminu pierwszych zajęć - do dnia 20 maja 2022 r.

Konieczna obecność rodzica/prawnego opiekuna na pierwszych zajęciach!

PLANOWANY HARMONGRAM ZAJĘĆ:

Basen NAUTICA:
Czwartki – 15:30; 16:30, 17:30, 18:30 – po 2 grupy

Kryta Pływalnia w Połomii:

Czwartki – 15:00 - 1 grupa

Piątki -15:00; 16:00 – po 1 grupie

INFORMACJE:

tel. 32 45 15 034 – biuro LGD MW w godz. 12:00-15:00

tel. 32 45 14 634 w.112 – biuro NAUTICA  w godz. 10:00-12:00

tel. 32 47 60 012 – GOS Mszana w godz. 10:00-12:00