Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

SZKOLENIE DLA BENEFICJENTÓW - 19.2 PROJEKTY INFRASTRUKTURALNE

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie organizowane w ramach poddziałania 19.2  "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", które odbędzie się 05.05.2022 r. (czwartek) o 9.30 w Biurze LGD Morawskie Wrota.

Szczegółowy zakres tematyczny szkolenia znajduje się poniżej.